Huisregels

Voor een goede onderlinge verstandhouding en samenwerking met ons en met de andere huurders zijn er een aantal gedragscodes en (huis)regels opgesteld die als leidraad dienen. De hierna volgende gedagscode en huisregels zijn er om de meest voorkomende vormen van overlast of hinder tegen te gaan en de naleving van de reservering te waarborgen.
We willen graag een rustige en prettige sfeer creëren en behouden voor onze huurders. Daarom hebben we een aantal gedragscodes opgesteld: Wat kun je van ons verwachten en wat verwachten wij van onze huurders.
Wat wordt er verwacht?
 • wij behandelen elkaar met respect
 • wij staan elkaar op correcte wijze te woord.
 • wij lichten elkaar op correcte wijze voor
 • wij houden ons aan de afspraken die wij met elkaar maken.
 • Problemen worden altijd besproken en opgelost.
Wat verwachten wij verder van je?
 • u volgt de aanwijzingen van onze medewerkers op.
 • u gunt de ander privacy, houd afstand.
 • mocht u problemen ondervinden met één van onze medewerkers die u niet in onderling gesprek met hen op kan lossen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de directie. Wij zullen dan binnen 4 weken contact met u opnemen om met u te bespreken of en hoe de problemen kunnen worden opgelost.
Wat tolereren wij absoluut niet
 • Handtastelijkheden, spugen en/of lichamelijk geweld.
 • Schelden, beledigen, discriminerende taal of schreeuwen.
 • Het gooien met, of vernielen van spullen.
 • (Seksueel) intimideren
 • Het onmogelijk maken of bemoeilijken van het werk
 • Bedreigen van medewerkers en/of bestuur.
 • Het lastig vallen van andere aanwezigen.
 • Het onder invloed van alcohol of drugs betreden van onze locatie(s).
 • Het mee naar binnen nemen van uw huisdier.
 • Elke andere vorm van agressie en geweld.
Huurders of bezoekers van huurders die onze gedragscode niet naleven en zich hinderlijk gedragen ten opzichte van andere klanten, bezoekers of medewerkers, moeten het pand direct verlaten. Als huurder riskeer je ook nog een toegangsverbod tot ons pand voor jou en/of jouw bedrijf. De eventueel door de huurder of zijn bezoeker aangerichte schade zal op de huurder worden verhaald. Alle incidenten worden geregistreerd en bij agressief gedrag, belediging, geweld of dreigen met geweld, wordt er te allen tijden aangifte gedaan bij de politie.
Algemene regels
 • Wij zijn geopend op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur. Hier kan niet van worden afgeweken.
 • Om te voorkomen, dat onbevoegden het gebouw betreden, kunnen medewerkers, indien zij u niet kennen, vragen om u te legitimeren.
 • Bezoekers dienen zich te melden. Wij vragen je dan of je zelf de bezoeker ophaalt of dat naar jouw kantoor doorverwezen mag worden.
 • Het doorgeven van klachten, reparatieverzoeken e.d. kan tijdens de openingstijden bij de beheerder plaatsvinden, bij voorkeur schriftelijk. Indien de beheerder niet aanwezig is, kan men dit telefonisch doorgeven.
 • De beheerder maakt dagelijks een ronde in het gebouw.
 • Het parkeren dient plaats te vinden in de daarvoor bestemde vakken in de straat. Fietsen dienen tegen de daarvoor bestemde fietsbeugels te worden geplaatst. Fietsen mogen geen overlast veroorzaken voor voetgangers op de stoep.
 • Het dakterras achter het gebouw en de openbare ruimtes (de hal, de toiletruimtes, de gangen, de tussenverdieping, alsmede vlak voor de ingang van het bedrijfsverzamelgebouw) mogen niet voor opslag van goederen en dergelijke worden gebruikt.
 • Het is niet toegestaan te roken in het gebouw en op het dakterras. U kunt wel roken buiten het gebouw.
 • In het gebouw bevinden zich brandslangen en brandblussers. Deze worden jaarlijks gecontro­leerd. Op iedere verdieping bevindt zich aan het einde van iedere gang een bord met de tekst nooduitgang boven de deur die dient als nooduitgang.
 • Het is niet toegestaan om in de wanden van de door u gehuurde unit te spijkeren en/of te schroeven. Ook is het niet toegestaan om objecten en/of andere uitingen aan de gangzijde en aan het glas aan weerszijden van de toegangsdeuren en wanden van de eigen unit te bevestigen dan wel te plakken. Het plakken van posters, en dergelijke op de binnenzijde van uw toegangsdeuren is evenmin toegestaan. Mocht dit echter wel gebeuren, dan dient de huurder ervoor zorg te dragen dat de unit bij beëindiging van de reservering in de originele staat wordt opgeleverd.
 • Het is niet toegestaan om afval naast de vuilnisbak te zetten. De huurders dienen hun afval in de daarvoor afvalbakken te deponeren.
 • Het is de huurder niet toegestaan borden en/of andere reclame-uitingen aan de buitengevel te bevestigen. De ramen en de kozijnen van de door jouw gehuurde ruimte dienen eveneens vrij te blijven en mogen derhalve niet voor reclame-uitingen worden gebruikt.
 • Bij vertrek uit uw eigen ruimte gelieve:
 • De ramen goed af te sluiten en geen waardevolle spullen voor het raam en/of in het zicht te laten liggen.
 • De toegangsdeur van de door u gehuurde unit goed af te sluiten.
 • De Unit schoon en opgeruimd achter te laten
 • Bij het verlaten of binnenkomen van het gebouw dient u deze ingang te allen tijde af te sluiten.
 • De keuken is niet bedoeld voor het plaatsen van eigen koelkasten, koffiezetapparaten, en derge­lijke. Het is niet de bedoeling eventuele afwas, etcetera op het aanrecht te laten staan of op te bergen in een van de kastjes van het aanrecht. Spullen die onbeheerd in de pantry achterblijven, zullen door verhuurder worden ver­wijderd.
 • De toiletten graag netjes houden en achterlaten. Er mag niks in de toiletten gegooid worden behalve toiletpapier.
 • Bij gebruik van de printer dienen de aangegeven aanwijzingen te worden opgevolgd.
 • Dok030workspace draagt zorg voor het schoonhouden van de keuken, algemene ruim­ten en toiletten. Daarbij zal worden gestreefd naar zo min mogelijk overlast voor de huurders. Bij het schoon­houden van uw eigen ruimte verzoeken wij u hiermee eveneens rekening te houden. Indien ge­wenst kunnen huurders gebruik maken van een stofzuiger die tijdens kantoor­uren kan worden opgehaald en na gebruik weer moet worden teruggebracht.
   Deze huisregels kunnen te allen tijde worden gewijzigd en aangevuld als daartoe aanleiding bestaat.